Подкрепа за бизнесаБъдещето на социалната икономика

Политическа позиция на Цецка Бачкова

Бъдещето на социалната икономика

Секторът на социалната икономика е един от най-бързо развиващите се сектори в последните години. Основната причина за това бурно развитие е невъзможността на държавата да се справи с нарастващите нужди от социални услуги за все по-голям дял от населението. Предприятията от социалната икономика са много успешна алтернатива на държавните услуги и обещаващи партньори на институциите по отношение на решаването на неотложни социални проблеми. Това партньорство трябва да бъде насърчавано, както с финансови стимули и кредитиране, така и чрез подобряване на условията и средата за социалното предприемачество.

Изправени пред непрекъснато нарастващата необходимост от социални услуги, Демократична България предлагаме следните мерки, с които ще насърчаваме и подпомагаме социалната икономика, социалното предприемачество и социалните иновации:

  • Ще реформираме ролята на държавата от доставчик към възложител на социални услуги. Ролята на държавата и местната власт ще сведем постепенно до определянето на необходимите услуги, финансирането и последващия контрол.
  • Ще подобряваме систематично средата и условията за предприятията на социалната икономика, така че те да могат да реализират пълния си потенциал. Ще стимулираме конкуренцията в предлагането на социални услуги, за да подобрим качеството им.
  • Ще осигурим адекватно, непрекъснато и устойчиво финансиране на сектора, което да гарантира предоставянето на висококачествени социални услуги. Ще насърчаваме социалното предприемачество чрез програми за финансиране и ще създадем специален Фонд за насърчаване на социалните иновации.
  • Ще предложим да бъде създадена нова специална правна форма, при която се подкрепя съчетаването на обществения интерес и ориентирането към печалба, както и опростяване на административния процес.
  • В партньорство с образователните институции, ще създадем условия за обучение на кадри, включително чрез въвеждане на нови специалности и учебни програми в областта на социалната работа.
  • Ще насърчаваме разработването и включването на нови технологии в социалните услуги, като ключов елемент за подкрепа на иновациите в сектора.
  • Ще насърчаваме придобиването на умения, свързани със социалното предприемачество в училищното образование.
  • Ще продължим децентрализацията на социалните услуги, като ще прехвърлим към общините реални права и бюджети. Целта ни е, услугите да се предлагат възможно най-близо до нуждаещите се.
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/people-4937226_640.jpg
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/Logo-Blue-White.png
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/03/DmBul_White-logo_Coalition-_horiz.png
Контакти
(02) 400 99 21
София 1000, бул. "Витоша" 18 (вход откъм ул. "Кърниградска")
Полезни връзки