Реформа в здравеопазванетоПромоция на здравето и превенция на болестите

Политическа позиция на Цецка Бачкова

Промоция на здравето и превенция на болестите:

  • Профилактика и промоция на физическо, дентално, и психично здраве.
  • Ранна диагностика и ранно откриване на хронични състояния чрез въвеждане на ежегодни профилактични прегледи.
  • Ефективно и мащабно финансиране на здравно-промотивни и превенционни програми в общественото здраве със средства от събраните акцизи от тютюневи изделия, спиртни напитки, хазарт и други вредни за здравето продукти.
  • Изработване на постоянно действащ механизъм на ниво Министерски съвет за координиране и управление на съвместни действия за ограничаване на тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол, употребата на наркотични вещества, подобряване на физическата активност, осигуряване на здравословно хранене и компоненти на околната среда, и предпазване от вредни навици сред подрастващите.
  • Приемане на национална стратегия за психично здраве до 2030 г.
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/medicine-5103043_640.jpg
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/Logo-Blue-White.png
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/03/DmBul_White-logo_Coalition-_horiz.png
Контакти
(02) 400 99 21
София 1000, бул. "Витоша" 18 (вход откъм ул. "Кърниградска")
Полезни връзки