Реформа в здравеопазванетоПоставяне на здравето във фокуса на системата на здравеопазване

Политическа позиция на Цецка Бачкова

Задържане на лекарите, други медицински специалисти, медицинските сестри, фелдшери и помощен персонал в системата на здравеопазване в страната:

  • Политика за ограничаване на регионалните и професионалните дисбаланси и за значително повишаване на заплащането на лекарите и медицинските сестри.
  • Създаване на облекчени условия за специализация. Повишаване на държавната поръчка за специалности, които са дефицитни
  • Организиране на адекватни и функционални кариерни центрове в Медицинските университети – преддипломно ориентиране и изграждане на хоризонти, за да се спре отчаяното лутане в търсене на потенциално работно място за специализация и редуциране в изтичането на кадри.

Реформи в болничната, извънболнична помощ и възстановителното лечение. Детското здравеопазване. Продължителна грижа и палиативна терапия. Репродуктивно здраве. Дентална медицина.

  • Формулиране на здравна политика с приоритет върху функцията опазване на общественото здраве и върху профилактичните програми вкл. с общопрактикуващите лекари.
  • Укрепване на детското здравеопазване и изграждане на съвременна и модерна Национална детска болница.
  • Насочено финансиране на изследвания и други диагностични процедури в извънболнична среда както и изнасяне на част от болнични дейности в извънболнична помощ.
  • Реформа в спешната помощ. Реорганизация и модернизация на логистиката на спешната медицинска помощ така че да се гарантира навременна спешна помощ за всички граждани на територията на страната включително и на живеещи в труднодостъпни райони
  • Създаване на професия парамедик в номенклатурата на професиите и създаване на парамедицински екипи.
  • Целенасочена държавна политика за обхващане в системата на здравеопазване на денталното здраве, психичното здраве, репродуктивните проблеми, палиативните и придружаващите грижи.
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/heart-care-1040250_640.jpg
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/Logo-Blue-White.png
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/03/DmBul_White-logo_Coalition-_horiz.png
Контакти
(02) 400 99 21
София 1000, бул. "Витоша" 18 (вход откъм ул. "Кърниградска")
Полезни връзки