Грижа за хоратаБъдещето на семействата и децата

Политическа позиция на Цецка Бачкова

Бъдещето на семействата и децата

Децата са богатството и бъдещето на България и тяхното благосъстояние трябва да стои в центъра на всички политики. Семейството е естествената форма за отглеждане и възпитание на децата, а една здрава и просперираща нация може да съществува само тогава, когато има здрави и грижовни семейства. Затова ние поставяме подкрепата на семействата и децата в основата на социалната политика на държавата.Семейната политика не трябва да дава предписания, как да живеят семействата, а да ги подкрепя в поемането на грижа и отговорност един за друг. Единствено подкрепени и овластени родители могат да осигурят оптималното развитие на децата си. За Демократична България инвестициите в децата и семействата са инвестиции в бъдещето. Ние искаме всяко българско дете, независимо от произхода и жизнената ситуация на родителите си, да получи възможно най-доброто възпитание, образование и грижа. Основните цели, към които трябва да бъде насочена семейната политика са:

 • Икономическа стабилност на семействата;
 • Съвместимост между семеен и професионален живот;
 • Добър живот за децата и инвестиции в тяхното развитие;
 • Насърчаване на раждаемостта и подпомагане на желаещите да станат родители;

Мерките, които предлагаме за по-добро, сигурно и щастливо бъдеще на семействата и децата са:

 • Ще обособим Министерство на детето и семейството и така ще гарантираме интегриран и систематичен подход към проблемите, пред които се изправят децата, техните семейства и грижата към възрастните хора в България.
 • Ще легализираме и регламентираме услугите, основани на взаимопомощ и сътрудничество между семействата в отглеждането на децата, като родителски кооперативи, дневна грижа и др. Така ще компенсираме недостига на качествени услуги за деца, като същевременно ще осигурим включване в трудовия живот и заетост за родители, желаещи да предоставят тази услуга.
 • Ще въведем дотиране на таксите за частна детска ясла или градина, когато децата не са приети в държавна, най-малко с размера на държавната субсидия за прието дете.
 • Ще гарантираме, че качеството на образованието и грижите за децата ще бъдат подобрени и приравнени към най-добрите европейски стандарти.
 • Ще направим всички административни услуги за децата и семействата достъпни по електронен път.
 • Ще направим детското здраве приоритет в сферата на здравеопазването. Ще гарантираме на тежко болните деца ефективно лечение в България или чужбина, без необходимост от дарителски сметки. Ще подкрепим бързата реализация на проекта за създаване на модерна Национална многопрофилна педиатрична болница.
 • Ще осигурим комплексна подкрепа на семейства, които полагат грижи за деца със специални потребности, с хронични заболявания и с увреждания.
 • Ще разработим механизми за поемане от НЗОК на лечението и инвитро процедурите за всички семейства с репродуктивни проблеми. Ще предложим и въведем общовалидни високи стандарти в пренаталната грижа и грижата за бременните жени.
 • Ще отменим изцяло ДДС върху бебешки храни и стоки.
 • Ще въведем допълнителна подкрепа за извънкласни занимания и спорт под формата на ваучери. 
 • Ще реализираме отлаганата реформа за детско правосъдие и ще насърчим развитието на програми за превенция и подкрепа за всички деца в контакт със съдебната система.
 • Ще подобряваме систематично инфраструктурата и жилищните условия, за да гарантираме безопасна и здравословна среда за развитие на всяко дете. 
 • Ще подобрим и разширим обхвата на услугите за осигуряване на закрила на децата и жените – жертви на насилие, като ще акцентираме и върху превенцията.
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/family-457235_640.jpg
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/Logo-Blue-White.png
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/03/DmBul_White-logo_Coalition-_horiz.png
Контакти
(02) 400 99 21
София 1000, бул. "Витоша" 18 (вход откъм ул. "Кърниградска")
Полезни връзки