Грижа за хоратаГрижа за възрастните

Политическа позиция на Цецка Бачкова

Бъдещето на грижата за възрастните хора 

Възрастните хора и хората с увреждания са ценна част от нашето общество. Техният житейски опит, съвети и възможности на трудовия пазар са важни за страната ни и не бива да бъдат разпилявани. Нашата цел е, те да участват възможно най-дълго активно в обществения и трудовия живот, а когато това не е възможно, да им бъдат гарантирани качествена грижа и достоен живот. 

Въпреки приетата „Стратегия за дългосрочната грижа“, предоставянето на грижа в България не е уредено законодателно и институционално, не е финансово обезпечено и продължава да се намира в зоната на „ничията земя“, на границата между здравното осигуряване и социалното подпомагане. Цялостна политика и система за дългосрочна грижа липсва, а отделните мерки са с проектов или кампаниен характер и не водят до трайни резултати, които биха гарантирали чувството за сигурност и достойния живот на възрастните хора. Много хора в трудоспособна възраст остават извън пазара на труда, принудени да се грижат за болни или възрастни членове на семейството. Крайно належащи и необходими са сериозни промени, без които солидарността между поколенията ще рухне, а за бъдещите поколения ще възникнат трудно разрешими проблеми.

Демократична България предлагаме изцяло нова държавна политика за грижата към хората с увреждания, хронично болните и възрастните хора. Ще настояваме и ще работим за отделяне на дългосрочната грижа като самостоятелен осигурителен риск, което ще позволи да бъде изграден капацитет, да бъдат подготвени подходящите квалифицирани кадри и да се осигури качествен живот за хората, имащи нужда от продължителна грижа и техните близки. Целта на системата за дългосрочна грижа, която предлагаме, е да осигури подходяща помощ на нуждаещите се лица, гарантираща достоен живот, без това да е свързано с непосилна финансова тежест за самите тях и семействата им. 

Мерките и реформите, които предлагаме са:

  • Ще изведем и обособим грижата като отделен осигурителен риск, със самостоятелен бюджет и автономно функционираща система за предоставяне на услуги. 
  • Ще създадем условия за изграждане на работеща мрежа от доставчици на социални услуги, както в общността и в домашна среда, така и като резидентна грижа, покриваща равномерно територията на цялата страна.
  • Ще въведем и утвърдим стандарти за предоставяне на качествени дългосрочни и палиативни грижи, като гарантираме равнопоставеност на доставчиците.
  • Ще ориентираме политиките за подпомагане към непосредствените нужди на хората с увреждания, вкл. помощни средства, рехабилитация и др.
  • Ще работим за отпадане на запрещението и създаване на адекватни механизми за защита на лицата.
  • Ще развиваме политики и подкрепа за социална реализация и адаптация на хората с увреждания.

https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/elder-5992210_640.jpg
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/02/Logo-Blue-White.png
https://bachkova.dsb.bg/wp-content/uploads/2021/03/DmBul_White-logo_Coalition-_horiz.png
Контакти
(02) 400 99 21
София 1000, бул. "Витоша" 18 (вход откъм ул. "Кърниградска")
Полезни връзки